Sterk Advies Geven voor OR-leden

Laat je nooit meer overbluffen door je bestuurder, zorg voor betere besluiten.

Sterk Advies Geven is een online leergang van Mijn OR Succes en duurt drie maanden

MijnORSucces online opleidingen

Onze belofte

We zorgen ervoor dat je zo’n sterk advies hebt dat de bestuurder daar niet omheen kan. We leren je daarnaast zo te onderhandelen dat je niet overbluft, gepamperd of genegeerd wordt door de bestuurder.


Om precies te zijn: wij, Anneke Dekkers en Erik van Triest, leren je persoonlijk hoe je een glashelder en uiterst concreet advies opstelt.


We helpen je een sterke positie te krijgen in het adviestraject. We leren je een slimme, op maat gemaakte, overlegstrategie uit te voeren zodat je zeker weet dat je belangrijkste voorstellen overgenomen worden.

recept gewoonte ondernemingsraad

We menen het

 • Als je na de eerste coachingsbijeenkomst niet vol enthousiasme en vertrouwen aan de slag gaat met je advies,  dan vragen we je vriendelijk doch dringend je geld terug te vragen.
 • Als het je - na toepassen van opgedane kennis, tips, vaardigheden  - niet lukt een inhoudelijk sterk advies op zo’n manier te geven dat de bestuurder belangrijke onderdelen van je advies overneemt, dan storten we het geld van de opleiding terug op je rekening.

De introductieprijs van de leergang is € 995,- ex BTW per persoon

Dit is wat je er voor krijgt:

MijnORSucces Pijler 1 Training

Pijler 1: Training

Je hebt toegang tot onze online lessen waarin je leert hoe tot een sterk advies komt en in kunt spelen op de bestuurder.

Onder andere lessen over adviesrecht volgens de WOR, organisatiediagnose maken, belangen afwegen, voldoende informatie verzamelen, je netwerk gebruiken, stijl van leiding geven, persoon van de bestuurder.

Erik Van Triest MijnORSucces

Pijler 2: Coaching

Je krijgt 4 online coachingsbijeenkomsten, samen met de andere deelnemers. We helpen je ter plekke met je advies.

Je krijgt persoonlijke feedback op je huiswerkopdrachten.

Je kunt ons altijd mailen met je vragen. Je krijgt vaak dezelfde dag nog antwoord.

MijnORSucces Pijler Tools

Pijler 3: Tools

Je ontvangt een werkboek met checklists, templates voor een advies, vragenlijsten, al onze - tot nu toe niet gedeelde - tips en tricks in onderhandelingsprocessen.

Je kunt deze tools delen met je mede OR-leden en ze zo betrekken bij de opleiding.

Bovendien ontvang je de transcripten van de video’s en opnames van de coachingsbijeenkomsten.

MijnORSucces Anneke Dekkers Erik van Triest

Wie zijn wij?

Wij - Anneke Dekkers en Erik van Triest - zijn senior trainers, adviseurs en coaches.

Daarnaast zijn we oprichters van MijnORSucces: met behulp van online cursussen willen we ondernemingsraden ondersteunen meer invloed te hebben.

We hebben allebei ons eigen specialisme:

Erik Van Triest MijnORSucces

Erik van Triest

Erik heeft als OR-adviseur veel complexe adviesaanvragen begeleid en OR’en geholpen met slimme strategieën, inhoudelijke kennis.

Zijn uitgangspunten zijn:

 • OR moet inhoudelijk weten wat hij wil.
 • Weten wie de echte beslisser is.
 • Je eigen positie als OR kennen.
 • Advies als eindpunt van onderhandelproces.
 • In goed overleg met de bestuurder.
 • Als het niet in goed overleg kan: een breekijzer inzetten en/of een list gebruiken.

Anneke Dekkers

Anneke heeft zich gespecialiseerd in coachen, gespreksvaardigheden en marketing.

De coach- en gespreksvaardigheden helpen de OR succes te boeken in het overleg.

De marketingvaardigheden kunnen OR’en inzetten om hun inzichten goed voor het voetlicht te brengen. Zowel naar bestuurder, toezichthouders, als naar medewerkers.

Haar uitgangspunten zijn:

 • Relatie gaat voor argumenten.
 • Als je weet wat het belang van de ander is kun je daar rekening mee houden, op inspelen.
 • Als je wilt dat iemand naar je luistert, kun je maar beter iets goeds te vertellen hebben.
 • Om invloed te hebben is het belangrijk de juiste strategie en (machts)middelen in te zetten.
 • De OR kan en weet veel meer dan hij vaak denkt.

Dit ga je leren

 • Een goede uitgangspositie innemen als OR

Een sterk inhoudelijk advies maken:

 • Maken van een organisatieanalyse
 • Je eigen mening en visie formuleren
 • Afwegen van verschillende belangen
 • Opstellen van een OR-advies

Een goede overlegstrategie bepalen:

 • Eigen positie als OR goed inschatten
 • Inzicht in de fasen van het onderhandelingsproces
 • Positie, belangen, persoon van de bestuurder inschatten
 • Tips en tricks bij adviestrajecten
 • Je advies ‘verkopen’.
Mijn OR Succes Sterk Advies Geven

Dit levert het jou en je OR op:

 • Je hebt een slimme methode om adviestrajecten aan te pakken.
 • Je kunt een inhoudelijk sterk advies over elke adviesaanvraag maken waar de bestuurder niet zomaar omheen kan.
 • Je weet hoe je het onderhandelingsspel zo kunt spelen dat je advies zoveel mogelijk invloed heeft.
 • Je kunt je eigen organisatie analyseren.
 • Je hebt meer zelfvertrouwen om dat sterke advies van je vol overtuiging naar voren te brengen.
 • Een certificaat waarmee je aan kunt tonen dat je sterk advies kunt geven.

Opbouw van de leergang

We behandelen tijdens de leergang 5 onderwerpen. Bij ieder onderwerp horen huiswerkopdrachten.

Tijdens de leergang zijn er vier coachingsbijeenkomsten voor alle deelnemers.

Zo ziet de opleiding eruit:


12 september: 14.00 – 15.30 uur Online Startbijeenkomst


Week 1 en 2: Een goede uitgangspositie: de drie noodzakelijke voorwaarden

 • Je rechten kennen én gebruiken.
 • Voorkomen dat je achter de feiten aanloopt:
 • Afspraken maken met je bestuurder over het adviesproces

Het huiswerk bestaat uit het bekijken van de online lessen en het maken van de huiswerkopdracht. Je krijgt feedback op je huiswerkopdracht.

Coachingsbijeenkomst


Week 3 en 4: Het onderhandelingsproces vanaf de start

 • Verschillende belangen onderkennen
 • Onderdelen van een onderhandelingsstrategie:
 • Ken jezelf en je bestuurder

Het huiswerk bestaat uit het bekijken van de online lessen en het maken van de huiswerkopdracht. Je krijgt feedback op je huiswerkopdracht.

Coachingsbijeenkomst


Week 5, 6 en 7: Je eigen analyse maken: de vijf stappen

 • informatie verzamelen,
 • organisatieanalyse,
 • Je mening formuleren, een eigen visie geven
 • Criteria opstellen als OR,
 • Belangen afwegen

Het huiswerk bestaat uit het bekijken van de online lessen en het maken van de huiswerkopdracht. Je krijgt feedback op je huiswerkopdracht.

Coachingsbijeenkomst

N.B. Dit is een omvangrijke module. Reserveer alvast tijd in je agenda.


Week 8 en 9: Sterk Advies Geven

 • Sterk advies opstellen
 • Sterk advies geven aan de bestuurder

Het huiswerk bestaat uit het bekijken van de online lessen en het maken van de huiswerkopdracht. Je krijgt feedback op je huiswerkopdracht.

Coachingsbijeenkomst


Week 10 en 11: Tips en tricks bij adviestrajecten.

Huiswerk: werken aan eindopdracht.

Week 11. Inleveren eindopdracht

Je krijgt feedback op je eindopdracht.


Week 12: Feestelijke slotbijeenkomst en uitreiken certificaten.


Praktische informatie

De leergang start op 12 september 2022 met een online bijeenkomst en duurt drie maanden.

De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

De leergang is helemaal online, dus je hoeft niet ver te reizen naar schimmige zaaltjes

Er zijn tijdens de leergang 4 coachingsbijeenkomsten voor de hele groep. We helpen je daar met het je sterke advies. De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Je kunt een certificaat krijgen aan het eind van de leergang. Voorwaarde is dat je voldaan hebt aan onze eisen.

Vragen over de Leergang Sterk Advies Geven

Wanneer is deze leergang echt wat voor mij?

Je bent nieuwsgierig en ambitieus OR-lid en/of lid van het dagelijks bestuur van de OR. Je wilt voor eens en voor altijd leren hoe je een sterk advies kunt geven. Van begin tot eind. Je wilt weten hoe je echt invloed uit kunt oefenen. Je weet inmiddels dat vragen stellen in de Overlegvergadering niet voldoende is.
Je bent niet vies van leren of huiswerk maken. Je weet dat dat erbij hoort als je beter wilt worden in het OR-werk. En dat wil je.

Moet ik een echte adviesaanvraag hebben?

Als je een echte adviesaanvraag hebt: prima! Dan gaan we daar mee aan de slag. Heb je geen actuele adviesaanvraag? Geen probleem, dan zorgen wij voor een oefen adviesaanvraag die past bij jouw situatie.

Hoe zorg ik mijn andere OR-leden er ook wat aan hebben?

Om te beginnen zorgen we voor een werkboek waarin je goed bij kunt houden wat je doet en waarin allerlei praktische tools staan.
Een ander idee is om het het OR-bestuur van tevoren te bespreken hoe je de andere OR-leden kunt informeren.
Het zou ook goed kunnen helpen om met z'n tweeën je op te geven voor de leergang. Je hebt dan steun aan elkaar en kunt overleggen hoe je de OR-leden op de hoogte houdt.

Moet ik gestudeerd hebben om mee te kunnen doen?

Nee, je hoeft niet gestudeerd te hebben om mee te kunnen doen. We hebben onze online lessen zo kort en duidelijk mogelijk gemaakt. Het gaat vaak ook om praktische kennis.
Maar ja, je weet ook dat adviestrajecten soms knap ingewikkeld zijn. Dat gaan we niet uit de weg. Ook voor mensen die gestudeerd hebben is het ingewikkeld. We helpen je waar nodig. Je kunt ons altijd mailen met je vragen.

Hoeveel tijd gaat het huiswerk me kosten?

Reken op twee uur per week. De ene keer heb je wat minder tijd nodig, de andere keer wat meer.

Wat houdt het certificaat in?

Als je het certificaat haalt betekent het twee dingen:
1. je hebt aan alle onderdelen meegedaan en je huiswerk volledig en op tijd in geleverd.
2. Je hebt door je huiswerkopdrachten laten zien dat je de aangeleverde kennis, tips, vaardigheden toe kan passen op een adviesaanvraag.
Je ontvangt bij het certificaat een bijlage waarin staat welke onderwerpen behandeld zijn tijdens de leergang.

Wie betaalt er voor de leergang?

De leergang wordt normaal gesproken betaald uit het budget dat de OR beschikbaar heeft voor opleidingen. Tenzij je het anders afspreekt.
Dus als je mee wilt doen is het verstandig snel met je OR-bestuur te overleggen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Dat is heel simpel: klik de oranje button 'Meld je aan! hieronder aan.

We krijgen vaker instemmingsaanvragen. Heb ik dan ook wat aan deze leergang?

Jazeker heb je dan wat aan deze leergang. Het moet wel gezegd dat we niet diep ingaan op allerlei personeelsregelingen. Het gaat ons erom dat je een manier van denken en doen ontwikkelt waardoor je echt invloed uitoefent op de besluitvorming.
Voor ons betekent dat onder andere dat je goed zicht hebt op je organisatie en je bestuurder.

Brochure Leergang Sterk Advies Geven

Alles nog eens rustig nalezen?

Vraag dan onze brochure aan!