Online cursussen en tips voor OR-leden

Die meer invloed willen

Bekijk het aanbod

Dé oplossing voor ondernemingsraden die hun kennis, vaardigheden en visie willen vergroten.
Op het moment dat het hen uitkomt.

MijnORSucces online opleidingen

Download gratis het e-book: tien spelregels die ieder nieuw OR-lid moet weten....maar die ze je niet vertellen.

Nee, het gaat niet om de wet, of wie het beste kan praten. Het gaat in de OR om andere zaken. Pas de tien spelregels toe in je OR en je zult merken dat er steeds beter naar je geluisterd wordt. 

Ondernemingsraadswerk is mooi én lastig.

  • Je overlegt met een bestuurder die veel meer weet dan jij. 
  • Je moet je een mening vormen over onderwerpen waar je nog nooit over nagedacht hebt. 

Toch kan een ondernemingsraad veel invloed uitoefenen en echt voor de belangen van medewerkers opkomen, zonder de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen.


In onze e-cursussen geven we de informatie die je als OR-lid nodig hebt.

Maar we doen meer.

We helpen OR-leden de informatie en kennis toe te passen op hun eigen praktijk.

Zodat ze de handvatten hebben om echt invloed uit te oefenen.

Bekijk ons aanbod

MijnORSucces Wat diet de OR

E-cursus 'Wat doet de OR?'

Cursus voor nieuwe OR-leden die willen weten wat de OR kan en mag.

Een heel effectieve en leuke manier om nieuwe OR-leden in te werken.

Met handleiding voor de mentor.

MijnORSucces online opleidingen

Ons 'all-inclusive' abonnement

Al onze cursussen zijn beschikbaar voor alle leden van de OR, OC.

Bovendien word je middels artikelen en webinars op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

De opbrengsten van onze cursussen

MijnORSucces online opleidingen

Je weet wat je kan en mag als OR-lid

Je weet wat je bevoegdheden zijn, wat er in de Wet op de Ondernemingsraden staat. Wat je positie als OR-lid is. Maar ook welke onderwerpen je kunt behandelen in de OR.

MijnORSucces online opleidingen

Je ontwikkelt een scherpe blik op je organisatie

Je komt te weten hoe je een visie ontwikkelt. Een visie op het werk van de OR, maar ook op je organisatie. Zodat je je werk als OR-lid goed kunt doen.

MijnORSucces online opleidingen

Je weet hoe beleid gemaakt wordt

Soms lijkt het heel lang te duren voordat er iets verandert in je organisatie. En soms blijkt er opeens al iets te zijn ingevoerd! Hoe werkt dat nou: beleid maken én invoeren. Je ontdekt het in onze cursussen.

MijnORSucces online opleidingen

Je hebt alles in huis om een adviesaanvraag goed te behandelen

Je kunt een analyse van je organisatie maken. Bent in staat de verschillende belangen evenwichtig af te wegen. Je hebt zicht op de stijl van de bestuurder.

MijnORSucces online opleidingen

Je begrijpt hoe de bestuurder stuurt

Je begrijpt het krachtenveld van de organisatie en de plaats van de bestuurder. Je hebt zicht op het keuzeproces van de bestuurder en de eigen stijl van de bestuurder om met het krachtenveld en de te nemen beslissingen om te gaan.

MijnORSucces online opleidingen

Je hebt een goede werkwijze als OR-lid

Stukken lezen, je mening vormen, vergaderen...het gaat niet iedereen even makkelijk af. In onze e-cursussen helpen we je je goed voor te bereiden op de vergaderingen. En natuurlijk om je een mening te vormen

Wat onze klanten zeggen

Met plezier gedaan

Het was heel afwisselend.

De filmpjes met de OR-leden waren herkenbaar.

Jullie training heeft me echt laten nadenken over mijn eigen rol

MijnORSucces online opleidingen

Carine Westendorp,

Logopedist gehandicaptenzorg

Super goed

Heerlijk die afwisseling!

Fijn ook dat ik zelf kan bepalen wanneer ik deze e-cursus doe.

MijnORSucces online opleidingen

Kim Wolf-Kooijman

Zorgt voor mensen met een beperking

Heel goede bijdrage

Het gaat heel goed met de nieuwe OR-leden. Je kunt als buitenstaander niet meer zien wie nieuw is en wie niet. Jullie e-cursus heeft daar zeker aan bijgedragen.

MijnORSucces online opleidingen

Anneke Mersmann,

Ambtelijk secretaris

Bekijk ons aanbod voor nieuwe en ervaren OR-leden

Ga naar het aanbod


MijnORSucces Anneke Dekkers Erik van Triest

De mensen achter MijnORsucces maken het verschil

Erik van Triest en Anneke Dekkers zijn oprichters van 'Mijn OR Succes'. Ze weten veel over medezeggenschap. Dat is ook niet gek na meer dan 25 jaar trainen, coachen en adviseren van ondernemingsraden.


Ze combineren hun inhoudelijke en didactische kwaliteiten met een heldere visie op medezeggenschap. 


Met veel plezier en inzet maken ze online cursussen speciaal voor OR-leden die graag meer invloed willen. Dat kunnen nieuwe leden zijn, maar ook meer ervaren OR-leden.


Onze opdrachtgevers zijn onder andere:

opdrachtgever MijnORsucces

Sociale Verzekeringsbank

opdrachtgever MijnORsucces
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
opdrachtgever MijnORsucces
Noordwest Ziekenhuisgroep
opdrachtgever MijnORsucces

Ieder(in)

opdrachtgever MijnORsucces
Trajectum